Informacja o konkursie

Jednym z elementów projektu „Kształcenie dla przyszłości” jest konkurs pn.: „TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych” („TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST”) dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech krajach partnerskich z uwzględnieniem absolwentów i studentów ostatnich lat. Dzięki konkursowi możliwe będzie nie tylko określenie oczekiwań przedsiębiorców ale także wsparcie dla tych instytucji, które w najlepszy sposób spełnią wymagania środowiska biznesu.

Pobierz przykładowy test i odpowiedzi:

EUROPEJSKI TEST UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH SKIFF
Odpowiedzi do testu

Lista studentów, którzy otrzymali Europejski Certyfikat Nabywania Umiejętności – pobierz

Certyfikat PLCertyfikat EN

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ