Partnerzy

Partner polski - Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (IPED) jest liderem projektu „Kształcenie dla przyszłości” („Skills for the Future”). IPED rozpoczął swoją działalność w lutym 1993 r. jako niezależna Fundacja, specjalizująca się w badaniach sektora małych i średnich przedsiębiorstw, analizach polityk krajowych, szkoleniach i wsparciu dla wzrastającego sektora prywatnego w Polsce. Od początku swojej działalności Instytut opublikował kilkadziesiąt raportów dotyczących rozwoju technologii, ustawodawstwa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, rozwoju regionalnego, promocji inwestycji, etyki biznesu itp. Instytut zorganizował ponadto dziesiątki krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów i konferencji. Instytut na bieżąco przygotowuje analizy dotyczące aktualnego ustawodawstwa, mając na uwadze interes przedsiębiorców. Opinie Instytutu są często wykorzystywane przez władze państwowe w procesie stanowienia prawa. Działania Instytutu skupiają się także wokół promocji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i etyki biznesu oraz dobrego zarządzania. Od 1993 roku Instytut organizuje Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Partner włoski – E.Ri.Fo. E.Ri.Fo. jest organizacją non profit oferującą usługi konsultingowe w obszarze badań, szkoleń zawodowych oraz indywidualnego i organizacyjnego doradztwa. E.Ri.Fo. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania projektami w skali europejskiej, narodowej oraz regionalnej. Promocja równych szans, negocjacje terytorialne, aktywne zarządzanie wiekiem oraz budowanie wartości nieformalnych procesów nauczania są głównymi obszarami jej działalności. Wdrożone działania obejmują badania społeczne, euro-planowanie oraz zarządzanie projektami, monitoring oraz certyfikację kompetencji pozyskanych przez formalny oraz nieformalny proces uczenia się (kursy stacjonarne oraz na odległość).

Partner portugalski – Gestao Total e Inovaçao Empresarial - GTIE Consultores S.A

Partner turecki – AHI EVRAN ÜNIVERSITESI

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ