Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki projektu, w tym wyniki badań oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do zakresów programowych oferowanych przez uczelnie wyższe, oraz narzędzia, które pomogą uczelniom wyższym w bieżącym śledzeniu trendów rozwojowych na rynku pracy i poznaniu potrzeb i oczekiwań pracodawców. Konferencja jest podsumowaniem projektu pn. "Kształcenie dla Przyszłości" (SKIFF - SKILLS FOR THE FUTURE). W konferencji mieliśmy zaszczyt gościć partnerzy projektu z Włoch, Portugalii i Turcji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także najlepsze praktyki współpracy uczelni wyższych z biznesem oraz formy i mechanizmy takiej współpracy. W trakcie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne. Jeden poświęcony problemom i opiniom świata nauki w zakresie projektowania programów naukowych i dydaktycznych, z uczestnictwem przedstawicieli szkół wyższych z Polski. Dyskusja w drugim panelu, do uczestnictwa w którym zaproszeni zostali przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, dotyczyła problemów a także opinii świata biznesu na temat oferty dydaktycznej polskich uczelni.

Kształcenie dla Przyszłości Kształcenie dla Przyszłości Kształcenie dla Przyszłości

Projekt "Skills for the Future" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Numer umowy-2009-3311/001-001. Numer projektu-502420-LLP-1-2009-1-PL-ERASMUS-ECUE. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci uczestniczyli w międzynarodowym teście w ramach projektu Skills for the Future.

Program konferencji

⇒ Czwartek, 17 czerwca 2010 r.

W dniu 17 czerwca br. w Sopocie, w Auli O Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Armii Krajowej 119/121 o godzinie 12:00 odbył się ogólnopolski test pn.: "TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych" ("TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST") dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych. Udział w teście był otwarty oraz bezpłatny i zostanie przeprowadzony także wśród studentów we Włoszech, w Portugalii oraz Turcji. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników o udziale w konkursie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Każdy z krajów partnerskich wyznaczy własny termin przeprowadzenia testu. Współorganizatorem konkursu w Polsce był Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Regulamin konkursu
Contest rules

Wszystkich chętnych do udziału w konkursie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz rejestracyjny
Online Registration Form

Więcej informacji na temat konkursu mogą Państwo otrzymać w Biurze Projektu: osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, tel. 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl.

Pobierz przykładowy test i odpowiedzi:

EUROPEJSKI TEST UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZYCH SKIFF
European Skills Achievement Contest SKIFF

Odpowiedzi do testu
Answers test SKIFF

⇒ Wtorek, 2 lutego 2010 r.

Trwa badanie dotyczące oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do szkolnictwa wyższego. Dzięki przeprowadzanym badaniom określone zostaną nie tylko podstawowe oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do systemu szkolnictwa wyższego, ale także wskazane niezbędne działania, które pomogą te potrzeby zaspokoić. Badanie pomoże również poznać najbardziej poszukiwane przez przedsiębiorców umiejętności jakie powinni posiadać ich potencjalni pracownicy. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Ariadną Bednarz, tel. 022 630 98 35, e-mail: iped@kig.pl.

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ