Strona główna

17 czerwca 2010 r. w Sopocie, w Auli O Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Armii Krajowej 119/121 o godzinie 12:00. w ramach projektu „Kształcenie dla przyszłości” odbył się Europejski Test pn.: „TEST FOR THE BEST. Europejski Test Umiejętności Przedsiębiorczych” („TEST FOR THE BEST. EUROPEAN SKILLS ACHIEVEMENT CONTEST”). Test skierowany był dla szkół wyższych w zakresie dopasowania ich programów do potrzeb biznesowych i został przeprowadzony w czterech krajach partnerskich z uwzględnieniem absolwentów i studentów ostatnich lat. Dzięki testowi możliwe będzie nie tylko określenie oczekiwań przedsiębiorców, ale także wsparcie dla tych instytucji, które w najlepszy sposób spełnią wymagania środowiska biznesu.

Uniwersytet Gdański był współorganizatorem konkursu w Polsce.

Regulamin konkursu
Contest rules

Lista studentów ECNUWięcej informacji na temat konkursu mogą Państwo otrzymać w Biurze Projektu: osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, tel. 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl.

Pobierz przykładowy test i odpowiedzi:

EUROPEJSKI TEST UMIEJĘTNOŚCI
PRZEDSIĘBIORCZYCH SKIFF

European Skills Achievement Contest SKIFF

Odpowiedzi do testu
Answers test SKIFF


W ramach projektu zrealizowaliśmy badanie dotyczące oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do szkolnictwa wyższego. Dzięki badaniu określone zostały nie tylko podstawowe oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do systemu szkolnictwa wyższego ale także wskazano niezbędne działania, które pomogą te potrzeby zaspokoić. Badanie pomogło również poznać najbardziej poszukiwane przez przedsiębiorców umiejętności jakie powinni posiadać ich potencjalni pracownicy.

Wyniki badania znajdą Państwo w poniższym raporcie

Raport z badań: Raport z badań. "Oczekiwania przedsiębiorców wobec uczelni wyższych"
Pobierz załącznik: Badanie oczekiwań przedsiębiorców

więcej

Lepsza współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami wymaga odpowiedniej strategii, która będzie wspierać nowe koncepcje zarządzania i kształtować ofertę edukacyjną. Strategia będzie uwzględniać przegląd najlepszych praktyk w Europie i na świecie, opracowanie ram dla skutecznej współpracy biznesu z nauką oraz zaprojektowanie i stosowanie pakietów oprogramowania wspomagającego zarządzanie współpracą.

Coraz częściej, czy to w gospodarcze czy w procesie edukacji wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezwykle istotne jest aby te nowoczesne technologie były wykorzystywane również we współpracy nauki z biznesem. Takie rozwiązanie ułatwi a tym samym zachęci do współpracy. Stworzy to sytuację, w której przedsiębiorstwa w prosty sposób będą mogły skutecznie wpływać na programy nauczania, co sprawi, że szkolnictwo wyższe wykształci pracowników, których oni najbardziej poszukują.

Dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z partnerami przygotuje pakiet oprogramowania - zestaw narzędzi wspierających planowanie strategiczne. W znaczny sposób wpłynie to na usprawnienie współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi. Zarządzanie i monitorowanie tym procesem będzie odbywać się przy współpracy zarówno szkół wyższych i przedsiębiorstw. Pozwoli to na bardziej wydajne, szybsze i wymierne zarządzania procesem współpracy. Elektroniczny system wsparcia będzie miały nowatorski charakter.

Oprogramowanie będzie wdrażane w wybranych szkołach wyższych, dostępne bezpłatnie w Internecie oraz rozpowszechniane wśród szkolnictwa europejskiego.

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ