Newsletter: Türkçe versiyonu

Sayın yetkili,

Türkiye’deki işsiz bireyler arasında gençlerin yüksek bir yüzdeye sahip olması dikkat çekmektedir. Bu durum bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de gözlenmektedir. İşsiz gençlerimizin çoğunun profesyonel özellik ve yeterlilikleri oldukça sınırlı olup, eğitimleri sırasında gerekli becerileri almamış olmaları bunun nedeni olarak gösterilebilir. Özellikle aldıkları eğitimin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla örtüşmemesi sonucu gençlerimiz iş dünyasında boy gösterirken sorunlarla karşılaşmaktadır. İş dünyasının ihtiyacı olan yeterliliklere sahip olunmaması, şirket seviyesinde gelişim ve yeniliği sınırlamakta ve Avrupa firmalarının rekabet etme gücünü azaltmaktadır.

Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir-Türkiye) ile partnerleri olan Instıtute for Private Enterprise and Democracy (Polonya), E.Ri.Fo (Italya) ve Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A (Portekiz) ‘Gelecek için beceriler’ adlı bir projeyi başlatmışlardır. Proje, Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Avrupa Komisyonunun finansal desteği ile gerçekleştirilmektedir. Projenin amacı, iş dünyasının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için üniversitelerdeki eğitimin kalitesinin arttırılmasına destek sağlamaktır. Bu duyuru ile ilgili projede yapılacak aktiviteler ve projenin muhtemel sonuçları ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

‘Gelecek için beceriler’ – bilim ve iş dünyasının birbirine ihtiyacı var!

İş dünyası ve üniversitelerin bilgi paylaşımına ihtiyacı vardır. Ne yazık ki üniversitelerin çoğunda verilen eğitim iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Şüphesiz ki böyle bir durum üniversiteler ile iş dünyası arasında yakın bir işbirliğini gerektirmektedir. Ayrıca, geleceğin personelini yaratma süreci istihdam ile ilgili çalışmalardan önce gerçekleşmelidir. Böyle bir model işverenlerin beklentileriyle baş edebilecek yüksek kalitede personelin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunu başarmak için, eğitim sisteminin değiştirilmesi veya yaratılması süreçlerine işverenler de dahil edilmelidir. Böyle bir uygulama Avrupa genelinde hala nadiren gözlenmektedir.

‘Gelecek için beceriler’ projesi çerçevesinde dört farklı ülkeden (Türkiye, Polonya, Portekiz, İtalya) dört kurum, üniversite eğitimi ile ilgili böyle bir model üzerinde çalışacaktır. Bu model sadece iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda gerçek işverenlerin ihtiyaçlarını da yansıtacaktır.

Proje, üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda projede en iyi işbirliği uygulamaları hayata geçirilecek, işbirliği için uygun stratejilerin tasarlanması ve uygulanması sağlanacaktır.

İşverenler üzerine bir araştırma –Üniversite eğitiminden ne bekliyorsunuz?

İşverenler ile onların üniversite eğitiminden beklentileri üzerine bir araştırma yapmayı planlıyoruz. Bu araştırmada sadece işverenlerin üniversite eğitiminden temel beklentilerini tanımlamakla kalmayacak, bu beklentilerin karşılanmasını sağlayacak aktiviteleri de belirleyeceğiz. Ayrıca araştırma, işverenlerin çalışanlarda hangi becerileri daha fazla görmek istediklerini ve bunlardan hangilerinin potansiyel elemanlarda bulunması gerektiğini görmede de etkili olacaktır. Bu araştırmada yer almak isterseniz lütfen proje ekibi üyelerinden biriyle temasa geçiniz (Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILINÇ tel: 0386 2114978, e-mail: akilinc@ahievran.edu.tr; Yrd. Doç. Dr. Şule Özkan Kaşker: tel: 0386 2114336, email: skasker@ahievran.edu.tr, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gödek Altuk tel:0386 2114336 email: ygodek@ahievran.edu.tr)

Yarışma

Projenin bir sonraki aşamasında üniversiteler arasında eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına olan uyumu kapsamında ‘En iyi için bir test: Avrupa beceriler başarı yarışması’ adlı yarışmanın duyurusu yapılacaktır. Yarışma, projenin gerçekleştirildiği dört ülkede, mezunlar ve son sınıf üniversite öğrencileri arasında yapılacaktır. Yarışma sayesinde sadece işverenlerin ihtiyaçlarının duyurulmasıyla kalınmayacak, aynı zamanda da iş dünyasının beklentilerini karşılayacak üniversitelerin desteklenmesi de mümkün olacaktır.

İş dünyasının bilime, bilimin de yeni çözümlere ihtiyacı var!

Üniversiteler ile işverenler arasında daha güçlü bir işbirliği, yeni yönetim fikirlerini destekleyecek ve yeni eğitim anlayışlarını şekillendirecek uygun stratejiler gerektirmektedir. Bu stratejiler, iş dünyası ve bilimin etkili işbirliği için çerçeveler kurarak ve bu işbirliğinin yönetimini bilgisayar yazılımlarıyla destekleyerek Avrupa ve dünyadaki en iyi deneyimleri sunmayı hedeflemektedir.

Öte yandan, ekonomik veya eğitsel süreçlerde modern bilgi ve iletişim teknolojileri sıklıkla kullanılır. Bu modern teknolojilerin bilim ve iş dünyasının işbirliğinde kullanılması oldukça önemlidir. Şüphesiz ki böyle bir çözüm, işbirliğini kolaylaştıracak ve dolayısıyla da cesaretlendirecektir. Ayrıca, iş dünyasının öğrenme programlarının kolaylıkla etkileyebileceği ve dolayısıyla üniversitelerin iş dünyasının en fazla ihtiyacı olan elemanları yetiştireceği bir ortam oluşacaktır.

Dolayısıyla, Ahi Evran Üniversitesi Proje ekibi ortakları ile birlikte bir bilgisayar yazılım paketi (stratejik planlamayı destekleyen bir kit) hazırlayacaktır. Bu paket üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliğinin olup olmadığını önemli derecede belirleyecektir. Bu sistemin yönetimi ve izlenmesi üniversite ve iş dünyasının iş birliği ile gerçekleşecektir. Bu yenilikçi destek sistem, işbirliği sürecinin yönetimini daha etkili, hızlı ve ölçülebilir hale getirecektir.

Yazılım internetten ücretsiz olarak erişilebilen bazı seçilmiş üniversitelerde uygulanacak ve daha sonra tüm Avrupa eğitim kurumlarında yaygınlaştırılacaktır.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için Ahi Evran Üniversitesi Dış İlişkiler ve Proje Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.

Yrd Doç Dr Ahmet KILINÇ
Ahi Evran Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğrt ABD

Tel: 03862114078-77
Fax: 03862114079

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ