Rezultaty

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości kształcenia szkół wyższych, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb rynku pracy, poprzez następujące wspierające ten proces oprogramowanie będące zestawem narzędzi wspierających planowanie strategiczne.

Lepsza współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorcami wymaga odpowiedniej strategii, która będzie wspierać nowe koncepcje zarządzania i kształtować ofertę edukacyjną. Strategia będzie uwzględniać przegląd najlepszych praktyk w Europie i na świecie, opracowanie ram dla skutecznej współpracy biznesu z nauką oraz zaprojektowanie i stosowanie pakietów oprogramowania wspomagającego zarządzanie współpracą.

Coraz częściej, czy to w gospodarcze czy w procesie edukacji wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezwykle istotne jest aby te nowoczesne technologie były wykorzystywane również we współpracy nauki z biznesem. Takie rozwiązanie ułatwi a tym samym zachęci do współpracy. Stworzy to sytuację, w której przedsiębiorstwa w prosty sposób będą mogły skutecznie wpływać na programy nauczania, co sprawi, że szkolnictwo wyższe wykształci pracowników, których oni najbardziej poszukują.

Dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z partnerami przygotuje pakiet oprogramowania - zestaw narzędzi wspierających planowanie strategiczne. W znaczny sposób wpłynie to na usprawnienie współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi. Zarządzanie i monitorowanie tym procesem będzie odbywać się przy współpracy zarówno szkół wyższych i przedsiębiorstw. Pozwoli to na bardziej wydajne, szybsze i wymierne zarządzania procesem współpracy. Elektroniczny system wsparcia będzie miały nowatorski charakter.

Oprogramowanie będzie wdrażane w wybranych szkołach wyższych, dostępne bezpłatnie w Internecie oraz rozpowszechniane wśród szkolnictwa europejskiego.

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ