Newsletter: Wersja polska

Poprzednie newslettery:

Szanowni Państwo,

nowoczesne technologie są coraz częściej wykorzystywane zarówno w gospodarce jak i w procesie edukacji. Są to narzędzia, które bez wątpienia usprawniają proces komunikowania się czy uczenia. Dlatego bardzo istotne jest to, aby takimi właśnie nowoczesnymi narzędziami posługiwano się także we współpracy nauki z biznesem. Ułatwi to nie tylko współpracę już istniejącą ale również zachęci do inicjowania takiej współpracy. Dzięki temu przedsiębiorstwa w prosty sposób będą mogły skutecznie wpływać na programy nauczania, co sprawi, że szkolnictwo wyższe wykształci pracowników, których oni najbardziej poszukują. Dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z partnerami z Włoch, Portugalii i Turcji opracował pakiet oprogramowania - zestaw narzędzi wspierających planowanie strategiczne.

Czemu służy oprogramowanie…

Oprogramowanie to zestaw narzędzi mających na celu usprawnienie współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi. Zarządzanie i monitorowanie tym procesem odbywa się przy współpracy zarówno szkół wyższych i przedsiębiorstw. Pozwala to na bardziej wydajne, szybsze i wymierne zarządzania procesem współpracy.

Co zawiera zestaw narzędzi…

W zestawie narzędzi zamieszczonych na stronie - http://www.skillsforthefuture.iped.pl/ znajdą Państwo następujące zakładki:

 • Badanie potrzeb przedsiębiorców
  Celem tego badania jest określenie najważniejszych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie umiejętności i wiedzy absolwentów uczelni wyższych. Poprzez realizację tego badania uczelnie dostają możliwość dostosowania swych ofert edukacyjnych do oczekiwań różnych podmiotów rynku pracy.
 • Badanie zakresu programu nauczania
  Opinia przedsiębiorców dotycząca zakresu programu nauczania ma ogromne znaczenie dla naszej uczelni. Dzięki temu uczelnia może poprawić nie tylko program nauczania, ale też metody, tak by w największej mierze zaspakajały potrzeby różnych podmiotów rynku pracy.
 • Badanie dot. najbardziej oczekiwanych form współpracy uczelni z biznesem
  W praktyce istnieje wiele form współpracy świata nauki z biznesem. Nie wszystkie są jednak odpowiednie dla wszystkich uczelni i każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Niniejsze badanie ma pomóc w określeniu najbardziej oczekiwanych i chcianych form współpracy biznesu a nauką.

Drugą częścią narzędzi przygotowanych dla uczelni wyższych są praktyczne przewodniki po:

 • najczęściej wybieranych formach współpracy nauki z biznesem wraz z ich opisem
 • gotowych „próbkach” listów rozpoczynających i rozwijających współpracę pomiędzy biznesem i nauką.

Jak uczelnie mogą wykorzystać zestaw narzędzi…

W związku z tym, że oprogramowanie powstało w oparciu o wykorzystanie systemu Google Docs każda uczelnia może umieścić je na swojej stronie zgłaszając mailowo prośbę o bezpłatne udostępnienie pakietu w systemie Google Docs pod adresem: iped@kig.pl bądź kontaktując się z nami pod numerem telefonu: 22 630 98 04.

Po otrzymaniu od nas pakietu narzędzi każda uczelnia będzie mogła edytować zawartość pytań zgodnie z własnymi indywidualnymi potrzebami. Wyniki wypełnionych kwestionariuszy będą mogły być prezentowane w formie liczbowej oraz graficznej.

Wykorzystanie zestawu narzędzi na stronach uczelni krok po kroku…

Uwaga: konieczne jest posiadanie konta e-mail w serwisie google.pl – Gmail oraz zalogowanie się.

Jeśli nie mają Państwo jeszcze swojego konta, założą je Państwo bezpłatnie klikając tutaj)

Jeśli posiadają już Państwo konto e-mail w serwisie Google.pl – Gmail należy:

Krok 1. Wybrać potrzebne Państwu narzędzia klikając w jeden z banerów z prawej strony - http://www.skillsforthefuture.iped.pl/
Następnie należy uzupełnić wymagany formularz i kliknąć „wyślij.”

Krok 2. W odpowiedzi otrzymają Państwo mail z kodem do zamieszczenia narzędzia na stronie oraz instrukcją jak korzystać z systemu.

Krok 3. Po zamieszczeniu kodu wystarczy, że zalogują się Państwo w systemie google.docs, żeby na bieżąco sprawdzać pozyskane odpowiedzi.


Narzędzie zostało przygotowane w ramach projektu pn. „Kształcenie dla przyszłości” (Skills for the Future”), który miał na celu wsparcie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwami poprzez przyjęcie najlepszych praktyk w zakresie współpracy oraz zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich strategii dla tej współpracy.

Szczegółowe informacje o projekcie mogą Państwo uzyskać w biurze polskiego partnera Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, p. Paulina Bednarz, tel.: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Aktualności

⇒ Poniedziałek, 26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki ... więcej ->

⇒ Wtorek, 19 października 2010 r.

W Sopocie, w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Auli B w godzinach 10.00-17.00, podczas Krajowej Konferencji Ekonomii Behawioralnej odbyło się uroczyste wręczenie Europejskich Certyfikatów Umiejętności Przedsiębiorczych studentom Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni, których studenci ... więcej ->
Partnerzy

IPED Gestão Total e Inovação Empresarial - GTIE Consultores S.A. E.Ri.Fo. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ